Vakok és gyengénlátók   RSS
Keresés az adatbázisokban
Közös kereső Összetett adatbázisok

Levéltári iratgyűjtemények

Fond- és állagjegyzék MDP és MSZMP iratok

Térképek

Magyar Kataszteri Térképek

II. Katonai felmérés térképei

Archontológia

Archontológia-Hungaricana

Budapesti Egyesületek

Települések és dűlőnevek

Magyar levéltári kiadványok

Urbaria et Conscriptiones

Királyi Könyvek

Térkép adatbázis

Középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisa

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

MNL Veszprém Megyei Levéltárának épületeA Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárát ma két telephelyen működő intézmény, a veszprémi központi- és a pápai fióklevéltár alkotja. Veszprémi intézményünk 2005-ben költözött jelenlegi székházába, az egykori Magyar Királyi „Kinizsi Pál” Honvéd Altisztképző és -nevelő Intézet 1928-ban emelt épületébe. Pápai fióklevéltárunk 2008-ban nyitotta meg kapuit. Mindkét intézményünk teljes körű levéltári funkciót ellát.

Levéltárunk általános gyűjtőkörű, megyei illetékességű intézmény, jelenleg összesen több mint 14 ezer iratfolyóméternyi levéltári anyagot őriz. Veszprémi főépületünkben található a történeti Veszprém vármegye iratanyaga, a történelmi városok közül Veszprém, valamint a Pápai járáson kívül valamennyi megyei község levéltára. A Pápai Levéltár őrzi Pápa város és a Pápai járás területén működött és működő intézmények iratait.

A 19. század második felétől a második világháború végéig több jelentős veszteség érte a levéltári iratanyagot, amelynek következtében a vármegyei igazgatás 1849 és 1945 között keletkezett levéltári anyaga csak töredékesen maradt az utókorra.

A történeti iratanyag mellett a fenti bontásban őrizzük a megye központi közigazgatási és jogszolgáltató szerveinek iratait, az intézetek és intézmények, vállalatok, szövetkezetek és testületek iratanyagát.

A magyarországi nagybirtokok felszámolása, a szerzetesrendek feloszlatása és az államosítás következtében levéltárunk őrizetébe került több fontos egyházi intézmény, valamint más uradalmak levéltára is. Itt őrizzük többek közt a veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltárát, a zirci ciszterci, a bakonybéli és tihanyi bencés apátságok, a pápai, sümegi és veszprémi ferences rendházak iratait, a nagyvázsonyi és palotai Zichy-uradalmak , a pápai Esterházy-uradalom, a somlóvásárhelyi közalapítványi uradalom iratait. Levéltárunk őrizetébe került és itt kutatható számos Veszprém megyei, vagy megyei kötődésű család, mint az Erdődy, a Véghely, a Széll, továbbá sok kisnemesi família levéltára, akárcsak a Berhidai Archívum, valamint számos személy irathagyatéka.

A levéltár legrégebbi iratanyagát a Mohács előtti oklevelek 345 darabból álló gyűjteménye alkotja. Legrégebbi oklevelünk 1214-ben kelt. Jelentős értéket képvisel címeres oklevélgyűjteményünk, valamint gazdag térképgyűjteményünk is.

A levéltári alapfeladatok ellátása mellett mindkét intézményünk évente több szakmai kiadványt publikál, rendszeresen szervez tudományos és egyéb szakmai konferenciákat, műhelybeszélgetéseket. Közművelődési tevékenységünk részeként levéltártörténeti állandó kiállításunk mellett egyéb tematikus kiállításokat is rendezünk. Európa Uniós támogatással kialakított korszerű oktatótermünkben rendszeresen tartunk levéltári órákat és foglalkozásokat minden iskolai korosztály részére.

A levéltárról bővebben itt olvashat.

 

További információk:

MNL Veszprém Megyei Levéltár

Cím: 8200-Veszprém, Török Ignác u. 1.

Levelezési cím: 8202-Veszprém 2., Pf. 705.

Telefon: 88-401-422

Honlap: www.veml.hu

E-mail: leveltar@veml.hu

Kutatóterem

Pápai Fióklevéltár

Cím: 8500-Pápa, Széchenyi István u. 20.

Telefon: 89-323-920; 70-457-7881
E-mail:
 papa@veml.hu

Pápai Fióklevéltár épülete

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: